Yarışmamıza kayıt ve proje yükleme sona ermiştir.
Seçilen 10 proje için, 6 Şubat 2024 tarihinde https://www.ozelarayuzler.com web sitemizde açıklanacak link üzerinden oylama yapabilirsiniz.